wtorek, 27 października 2015

Początkujący ornitolog - gdzie obserwować w Warszawie? Birdwatching for beginners - where to observe in Warsaw?

Łazienki Królewskie.
Łazienki Park.

Urodziłam się i mieszkam w Warszawie, więc to naturalne, że to miasto i jego okolice znam bardzo dobrze. Fakt, że jest to największe miasto w Polsce nie oznacza, że brakuje tu miejsc, by obserwować ptaki. Warszawa to jedna z bardziej zielonych metropolii Europy, a według mnie szaro i ponuro wygląda tylko jesienią, jak nie ma liści na drzewach. Dzisiaj przedstawię Wam kilka miejsc w stolicy, które idealnie nadają się do podglądania ptaków.


I was born in Warsaw and I'm still living there, so that's natural I know this city and its surroudings very well. The fact it's the biggest city in Poland doesn't mean, that there are no places here to go birdwatching. Warsaw is one of the most green cities in Europe. Today I will present you few places in the capital city, which are ideal to go observe birds.

Łazienki Królewskie - jest to duży zespół pałacowo-ogrodowy w centrum miasta założony w XVIII w. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Łazienki to gęsty i dziki park, porośnięty przez wiele gatunków roślin oraz poprzeplatany różnymi zbiornikami wodnymi. Stwarza to idealne warunki do życia dla wielu gatunków zwierząt (nie tylko ptaków - raz nawet widziałam tam sarnę, która w ogóle nie bała się ludzi :) ).
Idąc do Łazienek warto zaopatrzyć się w ziarna słonecznika oraz orzechy (najlepiej włoskie), żeby karmić z ręki ptaki (sikory, kowaliki, pawie, czasem też i sójka) oraz wiewiórki. Kowaliki zawsze próbują wziąć do dzioba więcej niż jedno ziarno, co rzadko im wychodzi - gdy biorą trzecie to wypada pierwsze, gdy próbują włożyć je z powrotem to wypada trzecie i w końcu odlatują z jednym.
Zwróćcie uwagę na kaczki mandarynki oraz na karolinkę (dosyć niedawno widziałam jednego osobnika), które nie są naszymi gatunkami rodzimymi.

Mandarynki i karolinka w Łazienkach. Oraz zabłąkana krzyżówka.
Mandarin ducks, wood duck and ... lost mallard in Łazienki Park.
Najlepsza pora do chodzenia po Łazienkach to wczesny ranek, kiedy nie ma jeszcze tłoku zwiedzających.

Park Skaryszewski - jest to kolejny zabytkowy warszawski park, tym razem po praskiej stronie Wisły. I podobnie jak Łazienki, jest gęsto zarośnięty różnymi roślinami, a na jego terenie znajdziemy kilka zbiorników wodnych. Można tu spotkać ciekawe gatunki ptaków wodnych, drapieżników (np. krogulca) i wiele wróblowych (np. grubodzioby, gile).

W obu powyższych parkach można także zaobserwować puszczyki.

Stawy Raszyńskie - jest to rezerwat przyrody znajdujący się na zachód od Warszawy, zaraz za Raszynem. Na jego terenie znajduje się kilkanaście stawów hodowlanych, co tworzy idealne warunki dla wielu gatunków ptaków wodnych, a także stanowi dla nich przystanek podczas wiosennych i jesiennych wędrówek.


Stawy Raszyńskie były obiektem moich badań podczas studiów, więc ten teren jest mi dosyć bliski i dobrze znany. Warto się tam kiedyś wybrać, szczególnie podczas ptasich wędrówek, ponieważ można trafić na naprawdę ciekawe gatunki (np. łabędzie krzykliwe, gęsi, różne biegusy, perkozy, bączki). A wieczorami można także usłyszeć puszczyki.

Dziki brzeg Wisły - Warszawa ma jedyny taki brzeg rzeki w Europie: naturalny i dziki w samym centrum miasta. Jest porośnięty lasem łęgowym bogatym w różne gatunki zwierząt. Do tego ciągnie się tam 10-kilometrowa ścieżka dla rowerzystów i spacerowiczów - idealne miejsce na popołudniowy spacer :)

Kolektor Młociński - kolektor ściekowy odprowadzający do Wisły ścieki z północno-zachodniej części Warszawy. Zapewnia duże ilości pokarmu dla ptaków, poza tym w mroźne zimy, kiedy rzeka zamarza, wokół ujścia kolektora woda nie jest skuta lodem. Z tego powodu jest to dobre miejsce na obserwację ptaków wodnych szczególnie zimą, ponieważ mogą tam spokojnie pływać i żerować. Co tam zaobserwujemy? Gatunki wodne - mewy, rybitwy, kaczki. Pojawiają się tam także bieliki.


Łazienki Park - it's a big park-and-palace complex in the city centre. It was found by Stanisław August Poniatowski in the XVIII century. Łazienki is a bushy and wild park with many ponds, where you can find various plant species. It makes perfect conditions to live for a lot of animals (not only birds - once I saw there even a roe deer, which wasn't shy of people at all :) ).
When you go to Łazienki park, you should take sunflower seeds and nuts (especially walnuts) to handfeed birds (tits, nuthatches, peacocks and even jays) and squirrels. Nuthatches always try to take more then one seed into the beak - when they take the third one, they loose first seed, when they try to take it again, they loose the second one... So finally they fly away with only one seed.
Take a notice of mandarin ducks and wood duck (I've seen recently one individual there), which are not native Polish species.
The best time to go for a walk in Łazienki Park is early morning, when there is no crowd.

Skaryszewski Park - that's another historic park in Warsaw, this time on the right side of the Vistula river. It's similar to Łazienki with its various plants and different ponds. You can find there interesting waterfowl species, birds of prey (for example sparrowhawk) or passerines (bullfinch or hawfinch).

In both parks you can observe also owls, for example tawny owls.

Nature Reserve "Stawy Raszyńskie" - it's located on the west from Warsaw, next to Raszyn. The reserve contains several fish ponds, which create perfect living conditions for waterfowl and also very good stop for them during spring and autumn migrations.
Stawy Raszyńskie was my research field during studies, so I know this area quite well now. I really recommend to visit it once, especially during bird migrations, because you can see there interesting species (for example whooper swans, geese, different sandpipers, grebes, little bitterns). And also you can hear a tawny owl at night.

Wild side of Vistula - only Warsaw has this kind of river bank in Europe: natural and wild in the centre of the city. It's covered with riparian forest, which is rich with various animal species. And additionally there is a 10-km path for pedestrians and cyclists - perfect place for afternoon walk :)

Sewerage Młociny - sewerage in Vistula river. It provides huge amounts of food for birds and also the water there doesn't freeze on very cold winters. It makes the sewerage a very good place to observe birds, because they can safely swim and feed there. What can we see there? Various waterfowl - gulls, terns, ducks. White-tailed eagles appear there sometimes too.

2 komentarze: