środa, 14 października 2015

Początkujący ornitolog - gdzie chodzić na ptaki? Birdwatching for beginners - where to go birdwatching?

Czyżbyście się zdecydowali, by zacząć? Skoro czytacie mojego posta to mam nadzieję, że tak ;) Dzisiaj przedstawię kilka wskazówek na temat gdzie w ogóle chodzić na ptaki. Na co zwracać uwagę. Gdzie można spodziewać się ciekawych gatunków. Serdecznie zapraszam do lektury!


Remiz. Penduline tit.

Have you decided to actually start birdwatching? If you're reading my post, then I hope yes ;) Today I'm gonna show you few tips where in general you should start birding. To what you should pay attention. Where you can find interesting species. Enjoy your reading!

MIASTO
Jeśli mieszkasz w mieście to jest to wbrew pozorom bardzo atrakcyjne miejsce do bytowania dla wielu gatunków (nie tylko) ptaków. Mają stały dostęp do pożywienia w postaci odpadków pozostawianych przez ludzi, jest im ciepło (w mieście jest zawsze cieplej o kilka stopni niż na prowincji), lepsza ochrona przed drapieżnikami (jest ich mniej, a także łatwiej się gdzieś schować), a także wiele innych.
W mieście można zaobserwować nie tylko gołębie, ale również różne sikory, wróble i mazurki (nie wszystkie świergoczące ptaki w krzakach to wróble - przyjrzyjcie się im - szukajcie czekoladowych czapeczek ;) ), krukowate, pustułki, kowaliki, drozdy i inne.
Najlepiej wybrać się do parku, lasu lub oczka wodnego.

Park - powinien być bardziej "dziki", co oznacza dużo różnych krzaków, drzew, wyższej trawy. Dobrze, jak ma staw - daje to możliwość obserwacji ptaków wodnych (np. krzyżówka, łyska, czapla siwa, perkozy).


Czaple siwe. Great herons. Fot. Anand Suresh

POZA MIASTEM
Dla mnie najlepszym miejscem do obserwacji są łąki i mokradła, szczególnie z rana. Można tam spotkać wiele różnych gatunków ptaków - drapieżne, wróblowe, brodźce… Jest to dużo bardziej różnorodny ekosystem pod względem ptaków niż las. Ponadto można ciut łatwiej zaobserwować zwierzęta, ponieważ nie ma tylu drzew i krzaków, gdzie mogą się ukryć.
Jeśli wybieracie się na ptaki do lasu te lepiej wybrać las liściasty lub mieszany, ponieważ iglasty jest uboższy w gatunki, a te które tam są ukrywają się najczęściej wysoko w koronach drzew.

Kiedy?
Najlepiej wcześnie rano, kiedy ptaki zaczynają swoją dzienną aktywność oraz nie ma tylu ludzi. Ptaki są wtedy najbardziej aktywne. Nie trzeba oczywiście wstawać przed świtem słońca, co w lecie może być szczególnie uciążliwe, kiedy słońce wstaje około godziny 4-5. Ale dobrze być już w terenie ok. godziny 6.
Są takie gatunki, które są aktywne po zmierzchu, sowy czy też niektóre chruściele, więc na obserwację, a raczej podsłuchiwanie tych ptaków lepiej wybrać się wieczorem.


Gdzie dokładnie szukać ptaków w terenie to już zależy od gatunku. Poniżej kilka przykładów:
 • W lasach i parkach na pniu drzewa trzeba wypatrywać pełzaczy. Charakterystyczne jest dla nich chodzenie po pniu na około i w górę. A czy jest to pełzacz ogrodowy czy leśny to już trudniejsza sztuka.

   źródło
 • Kowaliki także łatwo zaobserwować na pniu, ale one chodzą po nim głową w dół.
 • W trzcinach można zaobserwować czaplę siwą, która zazwyczaj stoi nieruchomo i udaje, że jej nie ma.
 • Perkoza dwuczubego można łatwo zaobserwować na otwartych wodach większych zbiorników wodnych.
 • Myszołowy bardzo często siedzą na czubkach słupów czy też ogrodzeń na polach i wypatrują zdobyczy.
 • Wpatrujmy się w niebo, gdy szukamy jerzyków czy też jaskółek.
 • Gęsi lubią chodzić po łąkach i skubać trawę.
 • Na otwartych wodach można obserwować różnorakie kaczki, takie jak krzyżówki, czernice czy też głowienki.
 • Po ziemi w poszukiwaniu robaków bardzo często biegają kosy i kwiczoły charakterystycznie "dygając" od czasu do czasu.
 • Pliszka siwa lubi obrzeża terenów zurbanizowanych, gdzie biega po chodnikach lub ulicach ciągle machając w górę i w dół ogonem.CITY
If you live in the city, it is actually very attractive place for many bird (not only) species. They have constant access to food (our leftovers), it's always quite warm, because the temperature in the city is always few degrees higher then outside, there is better protection from predators and more. In the city you can observe much more then only pigeons. There are various tits, house sparrows and tree sparrows (house sparrows are not the only noisy birds in the bushes - take a closer look and look for chocolate caps ;) ), corvids, kestrels, nuthatches, trushes and others.
It's the best to go to the park, forest lub pond.

Park - should be more "wild", which means more various bushes, trees, higher grass. It's good when it has a pond, which gives you possibility to see water birds.

OUTSIDE THE CITY
For me the best place to observe birds outside the city is meadow or marsh. You can find more species then in the forest, because it's a diverse habitat. It's also easier to see birds without trees and bushes.
If you're going birdwatching in the forest, better choose deciduous or mixed forest, because coniferous forests have less species and those which are there, are hiding high in the trees.

When?
The best time is early morning, when birds are the most active and there are no people. You don't have to get up before dawn,which can be very bothersome especially in the summer, when the sun wakes up at around 4-5. But it's good to be in the field around 6-7.
There are some species, which are active after dusk, like owls or some rails, so you should go in the evening to observe them.


Where to look eactly in the field, depends on a species. Below few examples:
 • Look for treecreepers on the tree trunks in the forests and parks. It's very characteristic for them to go around the trunk up starting from the bottom.
 • Nuthatches are also easy to spot on tree trunks, but they walk with their head down.
 • Between canes you can see a great heron, which usually stands still and pretends that it's not there.
 • You can spot great crested grebe on the open water of bigger reservoirs.
 • Buzzards sit very often on the top of poles on the fields and look for the prey.
 • Look at the sky to spot swifts or swallows.
 • Geese like to walk on the meadows and nibble on the grass.
 • On the open water you can see also various ducks, like mallards, tufted ducks or common pochards.
 • Blackbirds and fieldfares run on the ground searching for worms. They curtsey in a characteristic way.
 • White wagtail likes urban areas, where it runs on the pavements and streets, wagging its tail all the time.

2 komentarze:

 1. Ja oglądam ptaki przez okno - zaraz przy kamienicy stoi duże drzewo, a że mieszkam na 5. piętrze, jestem na poziomie jego korony :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No i super :) Wygodnie i praktycznie! A w koronie drzewa zawsze coś ciekawego może się pokazać.

   Usuń